Polityka prywatności

  1. Operatorem Serwisu www.ortomastersmed.pl jest NOWAK JASZCZOŁT – ORTOMASTERS MED SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą przy ul. Karwińskiej 44 lok. 1U, 02-639 Warszawa, zwana dalej Ortomasters Med.
  2. Ortomasters Med, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych;
  3. Ortomasters Med nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych: podmiotom współpracującym z Ortomasters Med w związku z funkcjonalnościami Serwisu, zwanych dalej „Partnerami”; w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.
  4. Przekazanie danych osobowych Ortomasters Med przez Użytkowników jest dobrowolne.
  5. Ortomasters Med przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością Ortomasters Med. W związku z tą działalnością dane osobowe Użytkowników są przekazywane Partnerom.
  6. Ortomasters Med zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez Ortomasters Med dane wyłączne w celach wykonywania łączących ich z Ortomasters Med umów i stosunków, z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.